รอดำเนินการ

 

 ขั้นตอนการจองห้องพัก

1. โทรเพื่อสอบถามราคาห้องพักก่อนโอนเงินจองที่พัก
2. สำหรับท่านที่ต้องการพัก 1-2 วัน กรุณาชำระเงินเต็มจำนวน
3. สำหรับท่านที่ต้องการพัก 3 วันขึ้นไปชำระเงินมัดจำ 50 %
4. การจองสมบูรณ์เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว
5. โปรดเก็บหลักฐานการโอน เพื่อใช้แสดงก่อนเข้าพัก

จองห้องโทร: คุณแดน 082-636-7700  Line ID : dan.mt-rental

จองห้องโทร: คุณนกรรัตน์ 095-898-7726  Line ID : tok.mt-rental

การชำระค่าบริการ

                              ชื่อบัญชี นาย แดน ชุมมัธยา  ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี  568-0-05264-4  สาขาซอฟต์แวร์ปาร์ค แจ้งวัฒนะ ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์

                              ชื่อบัญชี นาย แดน ชุมมัธยา  ธนาคารไทยพานิชย์
เลขที่บัญชี  404-579731-5 สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์